woensdag 19 december 2018

Fijne Feestdagen


NieuwsBrief 3

Graag informeer ik u in deze nieuwsbrief over de akkoordverklaringen en de planning van aankomende maanden.

De energiemaatregelen gaan door

U heeft van QuaWonen een brief ontvangen dat de minimale 70% akkoord voor het renovatieplan is gehaald. De energiemaatregelen en onderhoudswerkzaamheden gaan wij daarom uitvoeren in alle woningen.

Akkoordverklaringen

Op 6 december heeft de klankbordgroep de akkoordverklaringen nageteld. Inmiddels heeft 86% van de bewoners aangegeven positief te staan tegenover de plannen. Bedankt voor uw snelle reactie en het vertrouwen in het plan.

Ontwerp van de architect

Bent u benieuwd hoe uw woning er straks uit komt te zien? Kijk op deze website onder het kopje ontwerp.

Planning

Nu wij weten dat de energiemaatregelen en onderhoudswerkzaamheden door gaan, zijn we begonnen met de voorbereidingen. Bij de InformatieBijeenkomst vertelden wij u dat  we afhankelijk zijn van de ontheffing van de Flora & Faunawet. We zijn verplicht rekening te houden met de vleermuizen bij u in de wijk. Omdat de ontheffing nog niet verleend is en het onzeker is wanneer dat gaat gebeuren is de definitieve planning nu nog niet bekend.

De werkzaamheden starten per blok. De voorlopige start van de werkzaamheden is:
1.    Dr. A. Schweitzerstraat, half maart
2.    Wilgenstraat 38 t/m 48a, april
3.    Wilgenstraat 17 t/m 27, half april
4.    Wilgenstraat 1 t/m 15, mei 2019.
We verwachten u in februari meer informatie te kunnen geven over de definitieve startdatum en planning.

Vragen?

Voor vragen en opmerkingen mag u direct contact opnemen met Floor Hendriks van Beter in Wonen.
Wilgenstraat@beterinwonen.nl of 06 81 88 06 37.

Samen gaan wij aan de slag voor een betere woning; meer comfort én met een lagere energierekening.

Met vriendelijke groet,
Floor Hendriks
Beter in Wonen

woensdag 28 november 2018

Bedankt voor uw vertrouwen, minimale 70% is behaald

U heeft een brief van QuaWonen ontvangen dat de minimale 70% van de bewoners akkoord is met de plannen. Inmiddels is ongeveer 90% akkoord en verwacht ik nog een aantal akkoordverklaringen.

Ik bedank u hartelijk voor uw vertrouwen in het plan. In december ontvangt u van mij NieuwsBrief 3 met meer informatie.

met vriendelijke groet,
Floor Hendriks

woensdag 31 oktober 2018

Aankomende weken

Bedankt voor uw komst bij de InformatieBijeenkomst op 30 oktober. Aankomende weken gebeurt het volgende:

 

BewonersMap

Uw BewonersMap ontvangt u vrijdag 2 november. Simone Oomen en ik bezorgen deze bij u thuis.SpreekUur

Omdat we begrijpen dat u nog vragen heeft na de InformatieBijeenkomst en het lezen van de Bewonersmap, is er een SpreekUur. U bent van harte welkom. Beter in Wonen en QuaWonen staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

Datum: Donderdag 8 november
Tijd: 16:30 - 18:30 uur
Adres: Wilgenstraat 23Uw Renovatievoorstel

We vragen u vóór 16 november uw reactie op te sturen. Dit kan met de antwoordenvelop óf u geeft deze aan mij tijdens het RenovatieSpreekUur. 

Heeft u tussentijds vragen? Bel of mail mij gerust!

met vriendelijke groet,
Floor Hendriks
Beter in Wonen

vrijdag 5 oktober 2018

InformatieBijeenkomst 30 oktober

Voor de woningen aan de Wilgenstraat & Dr. Albert Schweitzerstraat organiseert Beter in Wonen een InformatieBijeenkomst. Op deze bijeenkomst delen wij de plannen voor het energiezuiniger en comfortabeler maken van uw woning met u. 

De InformatieBijeenkomst is op 30 oktober om 19:00uur in De Waard. U ontvangt binnenkort de officiële uitnodiging.