woensdag 28 november 2018

Bedankt voor uw vertrouwen, minimale 70% is behaald

U heeft een brief van QuaWonen ontvangen dat de minimale 70% van de bewoners akkoord is met de plannen. Inmiddels is ongeveer 90% akkoord en verwacht ik nog een aantal akkoordverklaringen.

Ik bedank u hartelijk voor uw vertrouwen in het plan. In december ontvangt u van mij NieuwsBrief 3 met meer informatie.

met vriendelijke groet,
Floor Hendriks