woensdag 19 december 2018

NieuwsBrief 3

Graag informeer ik u in deze nieuwsbrief over de akkoordverklaringen en de planning van aankomende maanden.

De energiemaatregelen gaan door

U heeft van QuaWonen een brief ontvangen dat de minimale 70% akkoord voor het renovatieplan is gehaald. De energiemaatregelen en onderhoudswerkzaamheden gaan wij daarom uitvoeren in alle woningen.

Akkoordverklaringen

Op 6 december heeft de klankbordgroep de akkoordverklaringen nageteld. Inmiddels heeft 86% van de bewoners aangegeven positief te staan tegenover de plannen. Bedankt voor uw snelle reactie en het vertrouwen in het plan.

Ontwerp van de architect

Bent u benieuwd hoe uw woning er straks uit komt te zien? Kijk op deze website onder het kopje ontwerp.

Planning

Nu wij weten dat de energiemaatregelen en onderhoudswerkzaamheden door gaan, zijn we begonnen met de voorbereidingen. Bij de InformatieBijeenkomst vertelden wij u dat  we afhankelijk zijn van de ontheffing van de Flora & Faunawet. We zijn verplicht rekening te houden met de vleermuizen bij u in de wijk. Omdat de ontheffing nog niet verleend is en het onzeker is wanneer dat gaat gebeuren is de definitieve planning nu nog niet bekend.

De werkzaamheden starten per blok. De voorlopige start van de werkzaamheden is:
1.    Dr. A. Schweitzerstraat, half maart
2.    Wilgenstraat 38 t/m 48a, april
3.    Wilgenstraat 17 t/m 27, half april
4.    Wilgenstraat 1 t/m 15, mei 2019.
We verwachten u in februari meer informatie te kunnen geven over de definitieve startdatum en planning.

Vragen?

Voor vragen en opmerkingen mag u direct contact opnemen met Floor Hendriks van Beter in Wonen.
Wilgenstraat@beterinwonen.nl of 06 81 88 06 37.

Samen gaan wij aan de slag voor een betere woning; meer comfort én met een lagere energierekening.

Met vriendelijke groet,
Floor Hendriks
Beter in Wonen